Rada Programowa Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

 • Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący,
 • Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Jarosław Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Zoltán Hajdú, Szent István University,
 • Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB,
 • Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 • Timothy Leonard Koehnen, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
 • Maurizio Lanfranchi, University of Messina,
 • Eleonora Marisova, Slovak University of Agriculture in Nitra,
 • Ludmila Pavlovskaya, State University of Agriculture and Ecology, Żytomierz Ukraina,
 • Irina Pilvere (Latvia University of Agriculture),
 • Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Baiba Rivza (Latvia University of Agriculture),
 • Evert van der Sluis, South Dakota State University, ST. Zjednoczone A. P.,
 • Alina Syp, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • Karel Tomsik, Czech University of Applied Sciences,
 • Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
 • Hans Karl Wytrzens, BOKU- University of Natural Resources and Life Sciences,
 • Maria Bruna Zolin, Universita di Venezia C’a Foscari, Włochy.