Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.(22) 5934103, 5934102, fax. 5934101
e-mail: problemy_rs@sggw.pl
http://prs.wne.sggw.pl

Wydawcą Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego prs.wne.sggw.pl jest:
Wydawnictwo SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
https://www.wydawnictwosggw.pl/

Poprzednia strona czasopisma: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/