W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich w aspekcie międzynarodowym.

Szczegółowa tematyka obejmuje zagadnienia:

  • rozwój rynków rolnych i prognozowania ich parametrów,
  • rynku nieruchomości rolnych,
  • międzynarodowego handlu artykułami rolnymi i żywnością,
  • polityki rolnej i żywnościowej w wielu krajach świata, w tym w Polsce na tle Unii Europejskiej,
  • międzynarodowe trendy w konsumpcji żywności, nieżywnościowych produktów agrobiznesu oraz środowiskowych walorów obszarów wiejskich,
  • społecznych aspektów rozwoju wsi i rolnictwa,
  • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową,
  • interakcji między rolnictwem a środowiskiem naturalnym.
  • ekonomiczne aspekty zarządzania informacją w procesie globalizacji.
  • powiązania ekonomiczne i społeczne pozostałych działów gospodarki z sektorem rolno-spożywczym.

Od 1978 roku do 2006 roku Problemy Rolnictwo Światowego były wydawnictwem ciągłym periodycznym. W 2007 zostały przekształcone w Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego i ukazują się jako kwartalnik. Jeden zeszyt w roku wydawany jest tylko w języku angielskim, pozostałe trzy w języku polskim i angielskim. Abstrakty, tytuły tabel i rysunków w tekstach polskich podawane są także po angielsku. Opublikowany artykuł w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego otrzymuje 13 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dn. 23 grudnia 2015).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC, co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane.

Wyszukiwarka artykułówhttp://sj.wne.sggw.pl/prs/

Repozytorium: http://sj.wne.sggw.pl/prs/

Wszystkie artykuły posiadają numer DOI: 10.22630/PRS

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego są indeksowany w bazach: