Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW – redaktor naczelna,
 • dr inż. Janusz Majewski – zastępca redaktora naczelnego,
 • dr hab. Michał Sznajder,
 • dr hab. Stanisław Stańko – redaktor tematyczny (rynki rolne),
 • dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW – redaktor tematyczny (metody ilościowe),
 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – redaktor tematyczny (przekształcenia strukturalne),
 • dr hab. Dorota Komorowska – redaktor tematyczny (ekonomika rolnictwa),
 • dr Katarzyna Czech – redaktor tematyczny (finanse),
 • dr Anna Górska – redaktor tematyczny (rynki kapitałowe i towarowe),
 • dr inż. Elżbieta Kacperska – redaktor tematyczny (handel międzynarodowy),
 • dr Ewa Wasilewska – redaktor statystyczny,
 • mgr inż. Jan Kiryjow,
 • mgr Teresa Sawicka – sekretarz,
 • mgr Agata Cienkusz – redaktor językowy (język polski),
 • mgr Jacqueline Lescott – redaktor językowy ( język angielski).